top

Bright er bemannet gjennom koronakrisen, men vil ha noe mindre tilgjengelighet enn vanlig. Blant annet ønsker vi å begrense reiseaktivitet og møter med mange mennesker. Vi oppfordrer alle til å arbeide via telefon, epost og ulike digitale kanaler. Møter gjennomføres via Microsoft Teams og fungerer godt

Samfunn og næringsliv rammes i omfattende grad av utbruddet med stopp i leveranser, stopp i ordreinngang, restriksjoner på reiser og fall i aksjemarkedet. Og nå senest et stort fall i oljepris med påfølgende svekkelse av den norske krona. Bedrifter rammes i ulik grad og på forskjellige måter. De forretningsmessige ulempene er vanskelige å unngå, og det kreves at bedriftsledere tar raske og riktige grep. På den annen side gir virusfrykten også energi til omstilling og forbedring. For noen er det krise og