top

Når en bedrift opplever vanskelige tider, er det avgjørende å ta aktive valg for å snu situasjonen for å overleve. For mange er det nå krevende tider med markeder, priser, valuta, renter, rammebetingelser og annet som har endret seg dramatisk. Det fører på overaskende kort tid til at resultatene faller kraftig og kassa går tom. Hva gjør du nå da? Når tidligere valg ikke lenger er riktige, når ordinære justeringer er utilstrekkelige og organisasjonen ikke lenger mestrer problemene.

Hva betyr egentlig corporate finance, enterprise value, arbitrasje og batna? De fleste næringer og større yrkesgrupper har egne ord og uttrykk - Presise for avsenderen, men "helt gresk" for utenforstående. I Den lille finansordboken har vi listet opp ord og uttrykk som ofte benyttes i vår bransje, definert i tråd med hvordan forfatteren (Per Jørgen Foss, Bright Performance) oppfatter at begrepene forstås til daglig.

Resultater skapes av mennesker. Gode resultater er avhengig av at flest mulig er drevet av et ønske om å optimalisere dagens drift og prosesser. I selve begrepet «forbedringer» ligger den grunnleggende tanken om at «uansett hvor gode vi er, kan vi alltid bli enda litt bedre».   For å opprettholde tilstrekkelig lønnsomhet, er en bedrift avhengig av å ha rett kompetanse, tydelige prosesser, effektive og motiverende ledere og ansatte som fungerer optimalt.  Enhver form for endring krever at «noen må gjøre noe annet

Å forberede bedriften for salg er krevende, men er også lønnsomt om det gjøres rett. Som regel er det avgjørende å ta grep utenfor det du har tenkt på selv, og enkelte grep kan kreve mye av deg. Vår erfaring med eierskifte og bedriftssalg er at bedriftseiere starter forberedelsene for sent og gjør for lite. Verdien på bedriften kan i liten grad påvirkes når salgsprosessen er i gang, men mye kan gjøres i forkant. Derfor omhandler denne artikkelen hvordan du kan