top

  Er du daglig leder og skal rekruttere en ny leder inn i ledergruppen din? Da er sannsynligheten stor for at du automatisk begynner å lete etter en leder som har samme evne til å forholde seg til andre personer som deg selv. Samme nettverk, samme humor og samme egenskaper – Kort og godt en som er lik deg selv. Men er dette den beste fremgangsmåten? Her er tre ting å tenke på før du ansetter en ny leder:   Teamanalyse Gjør en analyse av

Strategisk rekruttering av ledere som virkemiddel i omstilling og forbedringsarbeid.   Rekruttering og organisasjonsutvikling er avgjørende for langsiktig vekst i markeder preget av raske teknologiske endringer og mye uro. Ansettelser av nøkkelpersoner og ledere må være forankret i hele organisasjonen. For bedrifter som skal utvikle seg, er daglig leder og ledergruppen den viktigste ressursen for å sikre at selskapets planer gjennomføres og mål oppnås. Å være leder er ikke en permanent post. Selv om ledere kan utvikle seg og beherske ulike lederroller, har alle