top

Ledelse og organisasjonsutvikling

Ledelse og organisasjons-utvikling

Bedrifter som lykkes kjennetegnes ved kontinuerlig utvikling og forbedring samt at kompetente medarbeideres energi og drivkraft kanaliseres i riktig retning. Resultatet er en bedriftskultur som oppmuntrer til ansvar, selvstendighet, utvikling og vekst.

En organisasjon er i utgangspunktet etablert for å oppnå spesifikke resultater. Den er et verktøy for å gjøre det som hver og en ikke kan gjøre alene, og som fordrer spesialisering, samordning, tydelighet, systemer og riktige og kompetente ansatte og ledere.

Skal bedrifter lykkes må kompetente medarbeideres energi og drivkraft kanaliseres i riktig retning og det må utvikles en bedriftskultur hvor det oppmuntres til ansvar, selvstendighet, utvikling og vekst.

Noen ganger må selv den dyktigste leder ta en pust i bakken å stille seg selv noe kritiske spørsmål:

  • Tar vi ut potensialet i vår organisasjon og våre ansatte?
  • Har vi den organisasjon og kompetanse som er tilstrekkelig for å ta vår naturlige del av markedet?
  • Møter dagens organisasjon og forretningsprosesser de krav som markedet forventer?
  • Hva hindrer dagens organisasjon i å utvikle seg med den fart som er nødvendig
  • Hva vil en eventuell omstilling/endringsprosess kreve av oss som leder selskapet?

Gode resultater skapes kun når samspill mellom mennesker fungerer godt, og det skjer primært ved at kompetente ledere går foran, peker ut kursen og tydeliggjør hvordan vi bør arbeide.

På øverste nivå handler ledelse om å sikre at bedriften går i riktig retning. Det må utvikles en verdikjede som er i stand til å innfri bedriftens strategier og mål. Dernest handler det om å etablere riktige prosesser og sikre kompetente mennesker for å få jobben gjort.

Bright bistår på alle nivåer innen operativ ledelse og organisasjonsutvikling. Vår erfaring er at gamle organisasjonsstrukturer ofte henger i lenge etter at nye er påkrevd, og at det å revurdere selskapets struktur krever eksterne rådgivere.

Når vi arbeider med utvikling av organisasjoner, ledere og ledergrupper, tar vi utgangspunkt i virksomhetens overordnede visjon, mål og strategier og skreddersyr den interne opplæringen av ansatte fra toppledere, mellomledere og funksjonsledere. Ofte er det også behov for lederkurs hvor vi trener team og ledergrupper i å kommunisere, beslutte og gjennomføre beslutninger sammen.

Våre rådgivere har en praktisk/pedagogisk tilnærming til trening av ledere og har selv ledererfaring i tillegg til å ha trent ledere i mange ulike bransjer og bedrifter.

testimonials
Polaris logo

Bright utgjør en viktig strategisk partner

Vi har benyttet Bright som vår leverandør av Polaris Business School i Skandinavia siden 2002. Bright fremstår som en svært kvalifisert og fleksibel partner i behovskartlegging, planlegging, organisering og gjennomføring av dette programmet. Vi anser Polaris Business School for å være et av de viktigste bidragene til at vi har nådd vårt mål som markedsleder innen powersport i Europa. Bright utgjør en viktig strategisk partner for oss, og benyttes også som veileder og rådgiver innen et bredt spekter av vår forretningsdrift.

Truls Tvete / Managing director
Polaris Industries

Rådgivere

Rådgiver Steinar Amundsen

Steinar Amundsen

Rådgivningsområder: forbedringsarbeid, omstilling, strategi, salg og markedsføring

Rådgiver Tor-Ivar Pettersen

Tor-Ivar Pettersen

Rådgivningsområder: forbedringsarbeid, omstilling, rekruttering, ledelse- og organisasjonsutvikling