top

Ledelse og organisasjonsutvikling

En organisasjon er etablert for å oppnå spesifikke resultater. Det er et verktøy (organon) for å gjøre det som hver og en ikke kan gjøre alene, og som fordrer spesialisering, samordning, tydelighet, systemer og riktige og kompetente ansatte og ledere.

Ledelse og organisasjons-utvikling

En organisasjon er etablert for å oppnå spesifikke resultater. Det er et verktøy (organon) for å gjøre det som hver og en ikke kan gjøre alene, og som fordrer spesialisering, samordning, tydelighet, systemer og riktige og kompetente ansatte og ledere.

Bright bistår på alle nivåer innen ledelse.

På øverste nivå handler ledelse om å sikre at bedriften går i riktig retning. Det må settes opp en verdikjede som er i stand til å innfri bedriftens strategier og mål. Dernest handler det om å etablere riktige prosesser og få inn kompetente mennesker for å få jobben gjort. Vi ser ofte at gamle organisasjonsstrukturer henge i lenge etter at nye er påkrevd. Det å revurdere selskapets struktur krever ofte eksterne rådgivere.

Skal bedrifter lykkes må kompetente medarbeideres energi og drivkraft kanaliseres i riktig retning og det må utvikles en bedriftskultur hvor det oppmuntres til ansvar, selvstendighet, utvikling og vekst.
Bra resultater skapes kun når samspill mellom mennesker fungerer godt, og det skjer primært ved at kompetente ledere går foran. Ledere som hver dag spør; tar vi ut potensialet i vår organisasjon? Får vi det beste ut av våre folk? Hvordan kan vi gjøre dem bedre?

Når Bright arbeider med utvikling av ledere tar vi utgangspunkt i virksomhetens overordnede visjon, mål og strategier og skreddersyr bedriftsinterne kurs programmer fra toppledere, mellomledere og funksjonsledere. Ofte er det også behov for å trene team og ledergrupper i det å kommunisere, beslutte og gjennomføre beslutninger sammen.
Våre rådgivere har en praktisk/pedagogisk tilnærming til det å trene ledere og har selv erfaring fra å ha vært ledere og trent ledere i mange ulike bransjer og bedrifter. Med evidensbasert trening kan det dessuten bygges en faktabasert utvikling som sikrer utvikling som varer.

Er du nysgjerrig på evidensbasert trening, så send en epost til tore.bossum@mybright.no, så får du den seneste boken Endringskoden av oss. Tre av bokens medforfattere er del av Brights trenerteam.

Ledelse og organisasjonsutvikling

Rådgivere

Tor-Ivar Pettersen

Rådgivningsområder: Ledelse, strategi og etablering av nødvendige forbedringsprogrammer.

Jon Karlsen

Rådgivningsområder: Ledelse, strategi og etablering av nødvendige forbedringsprogrammer.

Lars Erik Myhre

Rådgivningsområder: Omstilling og effektivisering, ledelse og organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring