top

Hvordan er det med kulturen i ditt selskap?

Kreativitet, innovasjon og endringer avhenger av at miljøet og betingelsene ligger til rette for det.
For å få til varig endring må man dyttes ut av komfortsonen og inn i læringssonen. Det kreves at man setter seg noen høye og krevende mål! Tryggheten for å prøve og feile er helt avgjørende for å skape et godt læringsmiljø.
Hvordan er det i ditt selskap, din avdeling eller i din ledergruppe?
Har dere en kultur med vekstfokus og er klare for et nytt år?

Ta kontakt med oss for å måle hvordan det står til hos dere.