top

Kan vi bruke Coronautbruddet og Covid 19 til noe nyttig?

Samfunn og næringsliv rammes i omfattende grad av utbruddet med stopp i leveranser, stopp i ordreinngang, restriksjoner på reiser og fall i aksjemarkedet. Og nå senest et stort fall i oljepris med påfølgende svekkelse av den norske krona. Bedrifter rammes i ulik grad og på forskjellige måter.

De forretningsmessige ulempene er vanskelige å unngå, og det kreves at bedriftsledere tar raske og riktige grep.

På den annen side gir virusfrykten også energi til omstilling og forbedring. For noen er det krise og for andre åpner det for nye muligheter. Men felles for alle er at virusfrykten gir god anledning til å revidere egne planer og egen drift. Når krisen skal håndteres må det tenkes forbi det korte tidsrommet.

Her er 5 gode innspill til hva du kan bruke Corona til:

1. Revidere strategi

Bright er rådgivere innen strategi og forbedringsarbeid. Bruk anledningen til å utvikle strategier eller revidere det bestående. En hurtig gjennomarbeiding av forretningsplaner kan gjøres på så kort tid som 1-2 dager og føre til at bedriften kommer styrket ut av Coronautbruddet ved å identifisere mulighetene og rigge egen verdikjede for fremtiden. Krisen skaper aksept for at «noe» må gjøres og gir ledelsen handlingsrom til å ta nødvendige grep.

2. Kompetanseutvikling

Lite å gjøre gir bedriftens ansatte en stor mengde ledig tid til å lære nytt. Definer hva bedriften trenger og iverksett opplæring. Bruk fortrinnsvis interne krefter. Noen ideer er jobbrotasjon, trene flere til å mestre oppgaver som er flaskehalser, IT-systemer, prosedyredrill, sikkerhetskurs, førstehjelpskurs, fagopplæring eller ledertrening.

3. Operasjon husblind

Bruk ledige ressurser til å gjøre Den Store Ryddeoperasjonen. Sannsynligvis er du tilvendt dine egne omgivelser. Du er vant til at det ser ut som deg gjør, så da kan du invitere inn en venn utenfra og spander en kasse rødvin for at han/hun går rundt i bedriften i to timer for å skrive opp alt som er stygt, uryddig, rotete eller han/hun ikke skjønner hvorfor ting er som de er. Det blir en glimrende to-do-liste.

Ryddighet og orden er både del av klassisk 5S-arbeid, men også element i bærekraftutvikling og i det å opparbeide en god bedriftskultur.

4. Iverksette forbedringsgrupper

Velg ut prosesser eller operasjoner som bør forbedres og bruk den uønskede ledigheten til å drive forbedringer. Det kan være lurt å involvere eksterne i arbeidet og tilføre forbedringsverktøy til gruppene. Lean og andre verktøy er raske å lære og nyttige å bruke.

5. Lade batteriene

Bruk ledig tid til å tømme lister for avspasering, tidligere overforbruk av enkeltperson og kanskje også for din egen del. Ta rett og slett fri! Gå i skogen. Spis sunt. Besøk den slektningen du har utsatt i lange tider. Gjør noe gøy. Jobbetiden kommer snart tilbake for fullt!

 

Kontakt oss for bistand til hurtig strategiprosess, tilførsel av kompetanse på forbedringsarbeid eller annen opplæring.

Uansett: Bruk tiden godt. Minussidene får du uansett – fokuser på mulighetene!

Tore Bossum