top

Kjenner du på konsekvensen av krisen og trenger å gjøre opp status?

Bright har laget en enkel og folkelig punktliste over de momentene som betyr mest for de neste uker og måneder. Vi håper du allerede har god kontroll på koronasituasjonen nå, men om ikke, så bruk listen for å få oversikt.

En slik liste er aldri perfekt og passer ikke for absolutt alle bedrifter, men om du og ledergruppen gjør en ærlig og nøktern vurdering av disse spørsmålene har dere et godt utgangspunkt for å søke løsninger gjennom krisen. Sett gjerne en karakter 1-6 settes på hvert hovedområde.  Lykke til.

Hvordan vil salget utvikle seg?

 • Ordrereserve / sannsynlig ordreinngang
 • Kundenes situasjon og utvikling

 

Hvordan vil kostnadene utvikle seg om vi ikke gjør noe?

 • Faste kostnader
 • Varekostnader
 • Lønn og personal
 • Andre driftskostnader
 • Hvilke forpliktelser har vi inngått de neste 12 månedene

 

Hvordan blir din evne til å produsere?

 • Hva er status på ferdigvarer og varer i arbeid?
 • Hvordan vil tilgang på råvarer og innsatsfaktorer være?
 • Hvordan er tilgangen på personell?
 • Hva er forventede flaskehalser?

 

Hvordan blir evnen til å levere?

 • Hvordan ser utgående logistikk ut?
 • Er noen distribusjonskanaler påvirket?
 • Er noen transportløsninger påvirket?
 • Finnes alternative leveransekanaler/måter tilgjengelig?

 

Hvordan vurderes bedriftens ledelse og organisasjon?

 • Har bedriftens ledelse tilstrekkelig kompetanse og handlekraft. Noe som eventuelt mangler?
 • Er alle sentrale funksjoner tilstrekkelig dekket?
 • Hvordan er bedriftens motivasjon og evne til å dra sammen gjennom krisen?
 • Fokuserer ledergruppen på løsninger eller problemer?
 • Evner ledergruppen å tenke på situasjonen etter krisen?

 

Hvordan er bedriftens finansielle evne?

 • Er løpende rapportering tilstrekkelig og dekkene for situasjonen?
 • Har du likviditet nok til å dekke løpende utgifter, også om det går enda verre?
 • Fremtidige låneforpliktelser; evne til å betjene?
 • Kapitalbehov på kort og lengre sikt
 • Kilder til kapital; frigjøre bundet kapital, eiere, emisjon, lån.
 • Muligheter for å skaffe likviditet
 • Konsekvens av valutaendringer og endrede kostnader

 

Hvilke risikofaktorer finnes?

 • Hvilke risiki er knyttet opp til ovenstående?
 • Sannsynlighet for at de kan inntreffe
 • Hvor alvorlig er konsekvens av de ulike risiki
 • Har vi oversikt mht styrets varslings- og handlingsplikter
 • Er dine avtale og kontrakter gode nok til å håndtere krisen?

 

Hvilke muligheter kan finnes etter krisen?

 • Tenker og handler kunder annerledes fremover?
 • Vil teknologi benyttes annerledes fremover? Vil det påvirke vår drift eller våre produkter og tjenester?
 • Er tiden inne til å ta grep som lenge har vært utsatt?
 • Har vi gjort oss tanker om mulige allianser, samarbeid eller oppkjøp?

 

Det er viktig for oss at norsk næringsliv er sterke og sunne også etter krisen. Bright støtter derfor næringslivet med en ubetalt økt med en erfaren bedriftsrådgiver dersom du måtte ønske å diskutere din situasjon og søke mulige løsninger. Det er helt uforpliktende. Bare ta kontakt på tore.bossum@mybright.no eller på telefon 99 511 424.