top

Til våre kunder om Koronakrisen

Bright er bemannet gjennom koronakrisen, men vil ha noe mindre tilgjengelighet enn vanlig. Blant annet ønsker vi å begrense reiseaktivitet og møter med mange mennesker. Vi oppfordrer alle til å arbeide via telefon, epost og ulike digitale kanaler. Møter gjennomføres via Microsoft Teams og fungerer godt.

Bright stiller sine mange og erfarne rådgivere tilgjengelig for bedrifter som trenger hjelp til å komme gjennom krisen. For mange kan det bli veldig lite aktivitet, og for andre kan det bli unormalt hektisk. Er det hektisk så spør oss gjerne om bistand med interimleder om det er behov, eller om du rett og slett trenger en erfaren leder å diskutere med.
For de som får det stille kan tiden være inne til planlegging av livet etter krisen, og Bright kan bistå også i slike interne prosesser med eiere/ledergrupper.

Vi ønsker hverandre lykke til og håper det går raskt til vi er i en mer normal situasjon.

Beste hilsen
Tore Bossum