top

Lars Erik Myhre

Lars Erik Myhre

Rådgivningsområder: Omstilling og effektivisering, ledelse og organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring

Lars Erik arbeider er senior bedriftsrådgiver, og arbeider primært med utvikling av medarbeidere og prosesser innenfor fagområdene forbedringsarbeid og omstilling. Lean og ledelse står sentralt i dette arbeidet.

Lars Erik har sin faglige bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU. Etter å ha vært gjennom Orkla sitt produksjonstraineeprogram hadde han i mange år produksjons- og fabrikksjefstillinger innen nærings- og legemiddelbransjen.

Lars Erik har gjennom sin erfaring fra fabrikkdrift god evne til å sette seg inn i kundens utfordringer og behov, samtidig som ledererfaringen gjør at han kjenner godt til de utfordringene og den motstanden som må håndteres i den viktige implementeringsfasen.

Forbedringer, Lean og ledelse er sterkt sammenvevd, og Lars Erik evner å håndtere både mennesker og prosesser samtidig.

41 93 31 43

lars.erik.myhre@mybright.no

LinkedIn