top

Rekruttering

En positiv og lærende prosess for alle involverte

Bright benytter anerkjente metoder for vurdering og utvelgelse av kandidater. Grundig jobbanalyse, kompetansebaserte intervjuer, personlighetstester, referansesjekk og onboarding er sentrale elementer i vår metodikk. Våre rekrutteringsprosesser er forskningsbaserte, og selv om ingen metode enkeltvis er feilfri, vil kombinasjonen av flere sikre et godt resultat både for oppdragsgiver og kandidater.

For å sikre høy kundetilfredshet hos våre oppdragsgivere, legger vi vekt på god kommunikasjon og kompetanseoverføring i alle ledd av rekrutteringsprosessen. Vi er dessuten bevisste på vår rolle som representant for oppdragsgiver. En profesjonelt utført rekruttering vil skape et godt inntrykk også av deg som arbeidsgiver.

Vår arbeidsmetodikk skal oppleves som en positiv og lærende prosess for alle som er involvert i den, også kandidater som ikke får stillingen. Gjennom dette befestes et godt inntrykk av både oppdragsgiver og Bright.

 

Samme metodikk brukes ved rekruttering av styremedlemmer til styrer.
Regler/lovkrav for styresammensetting (eksempelvis med tanke på kjønn og alder) utvikler seg stadig og vi er dermed opptatt av å kunne finne gode kandidater som kan bidra inn i mangfoldet til et velfungerende og sammensatt styre.

Rekrutteringsprosessen

Rådgivere

Rådgiver Tor-Ivar Pettersen

Tor-Ivar Pettersen

Rådgivningsområder: forbedringsarbeid, omstilling, rekruttering, ledelse- og organisasjonsutvikling