top

Rekruttering

En feilansettelse er ikke det at kandidaten må forlate stillingen. En feilansettelse er at man ikke har valgt den beste kandidaten av de som er aktuelle.

For å sikre at vi finner rett kandidat til stillingen, benytter Bright Performance en rekke ulike metoder for vurdering og utvelgelse av kandidater. Grundig jobbanalyse, strukturerte kompetansebaserte intervjuer, personlighetstester, referansesjekk og grundig onboarding er alle sentrale elementer i vår metodikk. Vår prosess er basert på anerkjent forskning, og selv om ingen metode enkeltvis er feilfri, vil summen av elementene redusere risikoen for feilvalg og sikre et godt resultat for våre oppdragsgivere.

Vår suksess er avhengig av et vellykket resultat og høy kundetilfredshet hos våre oppdragsgivere. For å sikre dette tilstreber vi å ha god kommunikasjon, kompetanseoverføring og kvalitet i alle ledd i prosessen. Bekreftelsen på at vi lykkes med dette, får vi gjennom stor grad av gjenkjøp fra våre kunder.

Vi er dessuten bevisst vår rolle som representant for oppdragsgiver. En profesjonell rekrutterings­prosess vil gi et godt inntrykk av oppdragsgiver. Vår arbeidsmetodikk skal oppleves som en positiv og lærende prosess for alle som er involvert i den, også kandidater som ikke får stillingen. Den beste tilbakemeldingen vi kan få fra kandidater som ikke nådde helt opp, er at vedkommende sitter igjen med en positiv opplevelse og har lært noe gjennom prosessen. Gjennom dette befestes et godt inntrykk av både oppdragsgiver og Bright Performance.

Tor-Ivar Pettersen

Rådgivningsområder: Ledelse, strategi og etablering av nødvendige forbedringsprogrammer.