top

Strategi

Bedriftens strategi er selve grunnlaget for hvorvidt bedriften lykkes eller ei. En verden i rask endring som følge av økt digitalisering, økt globalisering og økt konkurranse kan sette mange etablerte bedrifter under sterkt press.  Samtidig åpner endringene opp for de aktørene som makter å se mulighetene og tilpasse seg raskt nok.

Ved Brights metodiske tilnærming sikrer man en riktig forståelse av konkurransebildet og markedsmulighetene slik at man kan ta riktige strategiske valg om forretningsmodell, forretningspartnere, kunder, kanaler, produkter og tjenester.

En god strategi skal også settes ut i livet, og Bright kan bidra til god forankring og gjennomføring av bedriftens ansatte.

Strategi

Rådgivere

Steinar Amundsen

Rådgivningsområder: Strategi, salg og markedsføring samt Omstilling og forbedringsarbeid.

Jon Karlsen

Rådgivningsområder: Ledelse, strategi og etablering av nødvendige forbedringsprogrammer.

Tor-Ivar Pettersen

Rådgivningsområder: Ledelse, strategi og etablering av nødvendige forbedringsprogrammer.