top

Resultater skapes av mennesker. Gode resultater er avhengig av at flest mulig er drevet av et ønske om å optimalisere dagens drift og prosesser. I selve begrepet «forbedringer» ligger den grunnleggende tanken om at «uansett hvor gode vi er, kan vi alltid bli enda litt bedre».   For å opprettholde tilstrekkelig lønnsomhet, er en bedrift avhengig av å ha rett kompetanse, tydelige prosesser, effektive og motiverende ledere og ansatte som fungerer optimalt.  Enhver form for endring krever at «noen må gjøre noe annet