top

Virksomhetsoverdragelse (M&A)

Bright bistår med å forberede, gjennomføre og kvalitetssikre virksomhetsoverdragelser og eierskifter.

Eierskifter er en sammensatt prosess som krever tverrfaglig kompetanse for å lykkes. Med Bright som rådgiver får du et eget prosjektteam som vanligvis består av en eller flere rådgivere, en jurist og en revisor i tillegg deler av bedriftens egen ledelse og/eller eiere. Det er avgjørende at teamet har rett kompetanse, tid, kapasitet og handlekraft.

Virksomhets-overdragelse (M&A)

Bright bistår med å forberede, gjennomføre og kvalitetssikre virksomhetsoverdragelser og eierskifter.

Eierskifter er en sammensatt prosess som krever tverrfaglig kompetanse for å lykkes. Med Bright som rådgiver får du et eget prosjektteam som vanligvis består av en eller flere rådgivere, en jurist og en revisor i tillegg deler av bedriftens egen ledelse og/eller eiere. Det er avgjørende at teamet har rett kompetanse, tid, kapasitet og handlekraft.

Et velfungerende transaksjonsteam er en av de tre viktigste faktorene for å lykkes. Den andre nøkkelen er å gjøre en god forberedelse. Den tredje faktoren er å finne frem de kjøpskandidatene med de største strategiske oppsider og potensielle synergier. Med flere potensielle kjøpere som passer er det lettere å få rett pris for bedriften din.

Bright tilbyr bedriftseiere gratis «Eierskapsråd».

Eierskapsrådet er et tilbud fra Bright og Tollboden til bedriftseiere om en konfidensiell og diskret eierskaps­konferanse for å drøfte forvaltning og eierskap av egen bedrift.

Tema for konferansen er eierskap, selskapsforvaltning, utvikling, potensialer, ambisjoner og strategier frem mot generasjonsskifte, avvikling eller salg av bedrift. Konferansen strekker seg over 3-4 timer og er normalt på fredag ettermiddag. Forut for konferansen holdes et møte med bedriftseieren og møtelederen for å avklare egnethet for drøfting i rådet.

Konferansen er gratis og uforpliktende og holdes i rådets lokaler i Tollboden i Fredrikstad. Rådet består av 2-6 senior bedriftsledere, bedriftsrådgivere, forretningsadvokater eller revisorer med inngående kjennskap til næringsliv, bedriftsledelse og forvaltning. Rådets sammensetning vil variere ut fra hvilken bedrift, bransje og situasjon som skal drøftes.

Virksomhetsoverdragelse (M&A)

Rådgivere

Tore Bossum

Rådgivningsområder: Strategi, ledelse, endringsledelse, salgsledelse, restrukturering, eierskifte M&A.

Per Jørgen Foss

Rådgivningsområder: virksomhetsstyring, økonomi, digitalisering, eierskifte M&A.

Tor-Ivar Pettersen

Rådgivningsområder: Ledelse, strategi og etablering av nødvendige forbedringsprogrammer.

Ressursbibliotek

Last ned våre whitepapers, erfaringsnotat, pdf-filer og linker innen våre ekspertiseområder for å ta del av vår lange erfaring.