top

Virksomhetsstyring

I dagens komplekse verden forventes det at du som daglig leder eller styremedlem har kontroll over alle fagområder, slik som økonomi, ledelse, salg og teknologi. Det forsterkes ytterligere av at det stadig oftere kommer saker i mediene hvor styrets juridiske ansvar utfordres.

Virksomhets-styring

I dagens komplekse verden forventes det at du som daglig leder eller styremedlem har kontroll over alle fagområder, slik som økonomi, ledelse, salg og teknologi. Det forsterkes ytterligere av at det stadig oftere kommer saker i mediene hvor styrets juridiske ansvar utfordres.

For å holde oversikt over alle muligheter og utfordringer kreves det gode verktøy for virksomhetsstyring. Innenfor dette området tilbyr vi blant annet følgende bistand:

  • Finansiell styring for å sikre riktige forutsetninger for fremtiden. Dette kan for eksempel omfatte kapitalstruktur, eierstruktur og arbeidskapitalstyring
  • Verdiskapende rapportering gjennom tilpasset mål- og nøkkeltallstruktur
  • Effektivisering av prosesser ved hjelp av digitalisering
  • Insitamentsløsninger for ansatte, slik som aksjonærprogrammer, bonusløsninger og overskuddsdeling
  • «Pipeline management», eller på norsk; hvordan styringen av ordrereserver og tilfang av riktige kunder, prosjekter og etterspørsel.
  • Management for hire innen flere fagområder, slik som daglig ledelse, økonomi, produksjon, salg og markedsføring
Per Jørgen på møte
Virksomhetsstyring

Rådgivere

Portrettbilde av Per Jørgen Foss

Per Jørgen Foss

Rådgivningsområder: virksomhetsstyring, økonomi, digitalisering, eierskifte M&A.

Portrettbilde av Lars Erik Myhre

Lars Erik Myhre

Rådgivningsområder: Omstilling og effektivisering, ledelse og organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring

Portrettbilde av Jon Karlsen

Jon Karlsen

Rådgivningsområder: Ledelse, strategi og etablering av nødvendige forbedringsprogrammer.