top

Due diligence

Blender Collective sin invitasjon på Facebook.

Konsentrerte seminardeltagere på Blender.

Per Jørgen fra Bright forteller om betydningen av en god due diligence prosess.

Per Jørgen avslutter med en oversikt over de siste «offisielle» M&A transaksjoner Bright Performance har bidratt til.