top

Resultatdrevet rådgivning Bright performance Rådgivere med lang ledererfaring,
stiller riktig diagnose raskere

Bright får de riktige tingene til å skje!

Bright ble etablert i 1987 og er et rådgivermiljø som leverer lønnsomhetsutvikling gjennom å utvikle bærekraftige strategier, god ledelse og virkningsfulle forbedringsprogrammer

Vi er involvert i 50 til 60 oppdrag hvert år. Våre rådgivere er drevet av å skape verdier for våre kunder ved å utvikle mennesker og prosesser. Når alvorlige problemer må løses eller når spennende muligheter skal utnyttes kan Bright stille med høyt kvalifiserte rådgivere med betydelig ledererfaring.

Våre rådgivere

Du møter flinke og ålreite mennesker i Bright. Folk som det er godt å jobbe sammen med. Skal vi jobbe bra sammen er det ikke nok å være høyt kvalifiserte eller godt utdannet.

Selv om vi i Bright faglig matcher de beste i bransjen har vi beholdt evne til å se helhet og kan snakke godt med folk på alle nivåer.

testimonials

Samarbeidet har fungert utmerket og Brights rådgivere viser både kompetanse, kunnskap og engasjement.

Vi har siden 2018 samarbeidet med Bright Performance AS, hvor Bright bistår oss ved strategi- og Business Model Canvas-modellering, utarbeidelse av merkevarestrategi for Lundhs Real Stone, og et pågående bredt program for forbedringsarbeid innen alle bedriftens funksjoner. Samarbeidet har fungert utmerket og Brights rådgivere viser både kompetanse, kunnskap og engasjement. Fra vår base i Larvik har Lundhs AS et globalt marked og Bright bidrar til at vår lokale produksjon og globale strategi skal lykkes.

Thor-Anders Lundh Håkestad
Administrerende direktør

Nyheter