top

Resultatdrevet rådgivning Bright performance Rådgivere med lang ledererfaring,
stiller riktig diagnose raskere

Bright får de riktige tingene til å skje!

Bright ble etablert i 1987 og er et rådgivermiljø som leverer lønnsomhetsutvikling gjennom å utvikle bærekraftige strategier, god ledelse og virkningsfulle forbedringsprogrammer

Vi er involvert i 50 til 60 oppdrag hvert år. Våre rådgivere er drevet av å skape verdier for våre kunder ved å utvikle mennesker og prosesser. Når alvorlige problemer må løses eller når spennende muligheter skal utnyttes kan Bright stille med høyt kvalifiserte rådgivere med betydelig ledererfaring.

Våre rådgivere

Du møter flinke og ålreite mennesker i Bright. Folk som det er godt å jobbe sammen med. Skal vi jobbe bra sammen er det ikke nok å være høyt kvalifiserte eller godt utdannet.

Selv om vi i Bright faglig matcher de beste i bransjen har vi beholdt evne til å se helhet og kan snakke godt med folk på alle nivåer.

testimonials

Bright utgjør en viktig strategisk partner

Vi har benyttet Bright som vår leverandør av Polaris Business School i Skandinavia siden 2002. Bright fremstår som en svært kvalifisert og fleksibel partner i behovskartlegging, planlegging, organisering og gjennomføring av dette programmet. Vi anser Polaris Business School for å være et av de viktigste bidragene til at vi har nådd vårt mål som markedsleder innen powersport i Europa. Bright utgjør en viktig strategisk partner for oss, og benyttes også som veileder og rådgiver innen et bredt spekter av vår forretningsdrift.

Truls Tvete / Managing director
Polaris Industries

Samarbeidet har fungert utmerket og Brights rådgivere viser både kompetanse, kunnskap og engasjement.

Vi har siden 2018 samarbeidet med Bright Performance AS, hvor Bright bistår oss ved strategi- og Business Model Canvas-modellering, utarbeidelse av merkevarestrategi for Lundhs Real Stone, og et pågående bredt program for forbedringsarbeid innen alle bedriftens funksjoner. Samarbeidet har fungert utmerket og Brights rådgivere viser både kompetanse, kunnskap og engasjement. Fra vår base i Larvik har Lundhs AS et globalt marked og Bright bidrar til at vår lokale produksjon og globale strategi skal lykkes.

Thor-Anders Lundh Håkestad
Administrerende direktør

Stor glede og nytte av samarbeidet med Bright Performance AS

Mills og Agra-konsernet har siden 2015 hatt stor glede og nytte av samarbeidet med Robert Sjøborg og hans kollegaer i Bright Performance AS. De har bistått med å definere og utvikle konsernets egen best practice tilnærming og -verktøy innen FMCG-marketing og B2B-salg, og de har bistått med utmerket design og leveranse av Agra Brand Academy og Agra Sales Academy MPP for Agra-konsernet i tre land. De har i tillegg utført et løpende coaching- og sparring-samarbeid. Denne innsatsen har tydelig bidratt til å øke konsernets kompetanse og konkurransekraft, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

Lars Marius Lauten
Markedsdirektør

Nyheter