top

Verdiskapende rapportering

Frokostmøtet om verdiskapende rapportering hadde undertittelen «Fra strategi til KPI?».

Invitasjon til frokostmøtet.

Steinar og Per Jørgen fra Bright fortalte om hva man bør legge vekt på i sin rapportering.