top

Verdivurdering og M&A

Invitasjon til frokostmøtet.

Ordfører og advokat Arne Sekkelsten.

Kaffe og nysmurte rundtstykker før oppstart.

Per Jørgen fra Bright ønsker ordføreren velkommen.

Tore fra Bright er klar til å gå på scenen.

En konsentrert forsamling på Værk i Gamlebyen.

Kaffe og konfekt i pausen.

Interessante betraktninger fra ordføreren.

Et kort klipp fra filmen «Good Will Hunting».

Tore fra Bright forteller om M&A salgsprosess.

Per Jørgen fra Bright forteller om forskjellige verdivurderingsmetoder.

Per Jørgen understreker at bokførte verdier er dårlig egnet til verdivurdering.

Den viktige broen fra enterprise value til egenkapitalverdi ble kort forklart.

Tore understreker at verdivurderingene er et viktig punkt i en M&A-prosess.

Vi starter alltid M&A-prosessene med eieravklaringer forteller Tore fra Bright.