top
Illustrasjonsbilde, lys i enden av tunellen for bedrifter i krise

Vanskelige tider og krise for bedriften: Hva gjør du nå da?

Når en bedrift opplever vanskelige tider, er det avgjørende å ta aktive valg for å snu situasjonen og overleve.

For mange er det nå krevende tider med markeder, priser, valuta, renter, rammebetingelser og annet som har endret seg dramatisk. Det fører på overaskende kort tid til at resultatene faller kraftig og kassa går tom. Og der sitter du. Noe i deg vil bare flykte fra hele situasjonen, men aller helst vil du ta opp kampen.

Hva gjør du nå da? Når tidligere valg ikke lenger er riktige, når ordinære justeringer er utilstrekkelige og organisasjonen ikke lenger mestrer problemene.

 

Vi i Bright Performance har systemer og verktøy for hvordan gjøre effektivt forbedringsarbeid. Last ned vårt fagnotat her!

 

Her er noen av våre råd:

1. Sett sammen et team som erkjenner krisen.

Krise og omstilling er ikke en jobb for én person! Velg ut flere nøkkelpersoner, blant for eksempel medeiere, styret eller aller helst din ledergruppe. Nå er tiden inne for å velge den kjernen av folk du skal ta kampen sammen med.

Sammen må dere erkjenne at selskapet er i en svært vanskelig situasjon. Dere må bli enige om at dere vil kjempe sammen for å løse problemene og være villige til å gjøre det som må gjøres. Også når det blir vanskelig.

 

2. Start med omstilling før det er gått for langt.

Det å håpe at situasjonen vil snu, er ingen god strategi. I en situasjon hvor bedriften taper penger og konkurransekraft, vil hver dag som går redusere selskapets handlingsrom og ressursene dere har til omstilling. Bli enig med teamet om å starte i dag!

 

3. Skaff dere oversikt over situasjonen.

Foreta en nøye evaluering av selskapets resultater, kundeforhold, finanser og hva som er årsaken til dagens problemer.
Det dere må gjøre, er å finne rot-årsakene til problemene – ikke bare å identifisere konsekvensene. Krisehåndtering er i stor grad å håndtere konsekvenser, men for å løse de opprinnelige problemene permanent må dere finne roten.

En ærlig problembeskrivelse er det eneste sanne ståsted for å finne riktige løsninger.

 

4. Skaff dere hjelp og mer kompetanse.

Søk hjelp hos rådgivere og eksperter som kan bidra med et objektivt syn på situasjonen og som kan dele sin erfaring og kompetanse med teamet. Dersom nødvendig kompetanse allerede hadde vært i selskapet, ville det neppe vært noe krise.

Det er en styrke å innrømme at egen kompetanse ikke er tilstrekkelig og at både ledelse og nøkkelfunksjoner må forsterkes.

Det er viktig å komme raskt frem til handlingsfasen, og eksterne rådgivere har ofte erfaringer og kompetanse som reduserer tiden til analyse og det å finne løsninger.

 

5. Få kontroll på kontantstrømmen.

Sørg for å ha nødvendig likviditet. På den ene siden handler det om å skaffe eller tilføre kapital til å håndtere omstillingen. På den andre siden handler det om å kutte kostnader og øke inntektene på alle mulige måter. I tillegg må dere foreta en grundig analyse over hvor mye cash dere kan frigi i balansen. Å få gjort slike grep i tilstrekkelig grad er både krevende og smertefullt, men er enklere å gjennomføre med et omstillingsteam som står samlet bak beslutningene. Også her kan det være lurt å få støtte av rådgivere.

 

6. Få med deg organisasjonen på planen.

Det er ofte slik at antall årsverk må reduseres i en omstilling. Nedbemanninger må gjøres raskt, og gjennom en åpen og ærlig dialog med selskapets medarbeidere. Tett samspill med tillitsvalgte og fagforeninger kan bidra til en god prosess.

Når «right-sizing» er utført, må resten av organisasjonen samles og dere må få fullt fokus på fremtiden. Vis at du satser på de som er igjen med involvering i planlegging, investering i kompetanseutvikling og å gi ansvar og tillit.

 

7. Ny strategisk plan.

En ny fremtid krever en ny plan. Det første spørsmålet kan være om du skal selge, om du skal stå alene eller om du bør finne et partnerskap.

Deretter må du gjennom en strategiplanlegging for å finne hvor bedriften skal være de neste 3 til 5 årene. Hva sier markedet at dere bør drive med? Hva vil eierne og hva er deres ambisjoner og risikovilje? Og hva er det dere kan drive med ut ifra dagens ressurser, kompetanse og organisasjon?

Det gjelder å finne en god balanse mellom en rask strategiprosess og det å involvere ledergruppe og ansatte i arbeidet. God involvering øker ofte tiden til planleggingen, men sikrer langt raskere gjennomføring.

 

8. Kommuniser og gjennomfør.

Når planen er lagt, blir ledelsens oppgave å kommunisere, motivere og å vise optimisme etter hvert som teamet driver gjennom de tiltak og grep som ble besluttet i strategiplanen. Når dere har oppnådd eller gjennomført noe i henhold til plan og delmål, må dere fortelle om det og feire at dere går i riktig retning. Dere kommer også til å feile underveis. Fortell om det også, fortell om hva dere har lært av det, og hva dere vil gjøre annerledes fremover. Bygg en bedriftskultur med tillit og trygghet så folk våger å ta beslutninger, selv om det innebærer å feile noen ganger.

 

 

Vår erfaring er at alle bedrifter opplever nedturer, og noen ganger mindre eller større kriser.

Noen velger å selge bedriften, noen velger å inngå i nye partnerskap, og noen klarer seg ikke. Men de som tar nødvendige grep, som henter hjelp, som lærer av tidligere feilgrep og som holder det flytende gjennom krisen, kommer styrket ut på andre siden. Det er lys i enden av tunellen.