top
GODT FORNØYD: Bright Performance vet hva som må til for å oppnå gode resultater, sier tidligere Glava-sjef Jon Karlsen. Foto: Glava.

– Nettverket til Bright Performance er veldig verdifullt

Da Glava ønsket å selge datterselskapet Askim Mekaniske Verksted tok de kontakt med Bright Performance i Fredrikstad. 

– Nettverket til Bright Performance er veldig verdifullt i en salgsprosess, sier tidligere Glava-sjef Jon Karlsen. 

Askim Mekaniske Verksted (AMK) ble etablert allerede i 1900 som smie og reparasjonsverksted for lokal industri. I 1967 gikk isolasjonsbedriften Glava inn som 100 prosent eier av selskapet. 

Askim Mekaniske Verksted jobbet lenge med utvikling og produksjon av pakkemaskiner til Glava, men utover på 2000-tallet fikk isolasjonsbedriften stadig mindre å gjøre, og i 2014 mente Glava at tiden var moden for å finne en ny eier til selskapet.

– Glava jobber med isolasjon, og Askim Mekaniske Verksted var ikke lenger en del av vår kjernevirksomhet. Derfor ønsket vi å selge bedriften, sier Jon Karlsen. 

Han var både administrerende direktør i Glava og styreleder i Askim Mekaniske Verksted, og ledet prosessen med å finne en ny eier til industribedriften. 

– Vi kunne ikke nok om bransjen som Askim Mekaniske Verksted opererte i. Selskapet trengte derfor nye eiere som kunne utvikle bedriften videre på en god måte, sier han. 

Vurderer du å selge din bedrift? Vi hjelper deg med å øke verdien før et salg. Ta kontakt for et uforpliktende møte med vår ekspertgruppe.

Tok kontakt med rådgivere i Fredrikstad

Karlsen forteller at salg av bedrift kan være en sammensatt og krevende prosess. Glava trengte derfor bistand for å gjennomføre salget på best mulig måte. 

Karlsen tok derfor kontakt med daglig leder Tore Bossum i Bright Performance, som er et rådgivermiljø i Fredrikstad med spisskompetanse på salg av bedrifter.

– Jeg kjenner Tore gjennom nettverk, og vet at han er har et bredt kontaktnett i næringslivet på Østlandet. Den kompetansen var nyttig for oss i salgsprosessen, forteller Karlsen. 

Bright Performance fikk derfor oppdraget med å bistå Glava. Tore Bossum valgte da å fokusere på potensialet som lå i Askim Mekaniske Verksted.

– For oss gjaldt det å synliggjøre potensialet i selskapet for en ny eier. Askim Mekaniske Verksted hadde dyktige ansatte, en moderne maskinpark og noen veldig spennende produkter.

– Vi mente det lå store muligheter for en ny eier hvis selskapet ble tydeligere på strategi og flinkere til å utnytte produksjonsutstyret, forteller Bossum.

BISTOD GLAVA: Tore Bossum er daglig leder i Bright Performance i Fredrikstad. Foto: Bright Performance.

Fokuserte på å finne riktig kjøper

For bedriftsrådgiveren var det avgjørende å finne en kjøper som kunne hente ut potensialet til Askim Mekaniske Verksted.

– Gjennom en kombinasjon av bransjeerfaring, nettverk og samtaler med kunde fikk vi utarbeidet en liste over potensielle kjøpere, forteller Bossum. 

Deretter gikk det fort. 

Det tok ikke lang tid før Bright Performance fant en kjøper til KOLTEK-delen, som var en avdeling i selskapet som utviklet, designet, produserte og markedsførte systemer for inspeksjon og vedlikehold av bygninger, broer, skip, offshore installasjoner og hangarer.

– For KOLTEK ble det gjort en «carve-out» av avdelingen som ble solgt til de ansatte i denne avdelingen. Kort tid etterpå ble også verkstedet og bygningsmassen solgt til Breivik Holding AS, forteller Bossum. 

Godt fornøyd med jobben som ble gjort

Jon Karlsen er i ettertid godt fornøyd med salgsprosessen.

– Jeg er veldig glad for at selskapet ble solgt til Olav Breivik. Hans virksomhet har klart å utvikle Askim Mekaniske Verksted videre på en positiv måte. Salget var viktig og riktig for begge parter, sier Karlsen. 

Han forteller at samarbeidet med Tore Bossum og Bright Performance fungerte godt, fra oppdraget ble signert til salget ble gjennomført. Det er avgjørende å gi slike prosesser nok oppmerksomhet for å lykkes. 

– Nettverket som Bright Performance har er veldig verdifullt i en salgsprosess. Tore kjenner mange mennesker i næringslivet, og vet hvem han skal snakke med. Bright Performance vet hva som må til for å oppnå gode resultater, avslutter tidligere Glava-sjef Jon Karlsen.

Trenger du bistand ved eierskifte? Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg her.