top

Å forberede bedriften for salg er krevende, men er også lønnsomt om det gjøres rett. Som regel er det avgjørende å ta grep utenfor det du har tenkt på selv, og enkelte grep kan kreve mye av deg. Vår erfaring med eierskifte og bedriftssalg er at bedriftseiere starter forberedelsene for sent og gjør for lite. Verdien på bedriften kan i liten grad påvirkes når salgsprosessen er i gang, men mye kan gjøres i forkant. Derfor omhandler denne artikkelen hvordan du kan