top

Omstilling og forbedring

«Store verdier skapes når viktige grep gjøres riktig»

Enkelte ganger kreves det at bedriftsledere gjør store endringer! Og det er kritisk at det går bra.

Behov for å ta store grep kan være begrunnet i at bedriftens lønnsomhet er under press, eller fordi det byr seg store muligheter som bør utforskes. Slike store omstillinger har stor økonomisk betydning og kan være starten på ny storhet, eller begynnelsen på en nedtur. Alle som har vært med på store omstillinger vet at endring er spennende, men også svært krevende og meget farefullt. Stilt overfor krevende omstillinger er tiden også inne for å styrke prosessen.

Det å finne de rette løsningene er i seg selv krevende, men organisasjonens evne til å omstille seg er den store bøygen. Å lede endringsprosessen er derfor kritisk for å lykkes med å gjennomføre grepene.

Vel så viktig som de store grepene er det å oppøve en kultur for kontinuerlig forbedring. Uavhengig av bransje, kunder, strategi og forretningsmodell er bedrifter avhengig av et velfungerende indre liv. Lønnsomhet krever gode prosesser og kompetente mennesker som leverer samme jevne og valgte kvalitet hver eneste gang.

De fleste bedrifter er blitt til gjennom mange år og er som de er. Mange valg er gjort og personer har etablert prosesser som etterleves lenge etter at de ikke lenger er tidsriktige eller gode nok. Ambisiøse bedriftsledere tar tak i det bestående og endrer til det bedre. De etablerer en kultur som kontinuerlig lærer og forbedres innenfra. Det å utfordre det bestående og utvikle nye prosesser sikrer fornøyde kunder, fornøyde medarbeidere og lønnsomhet som setter konkurrenter i skyggen.

Noen gjør et skikkelig skippertak. Andre flikker på det bestående. Begge deler er utilstrekkelig i det lange løp. Løsningen ligger oftest i å gjøre begge deler.

Bedrifter som har behov for en gjennomgripende forbedringsprosess, eller som noe selv, tilbyr Bright en helhetlig og systematisk arbeidsmodell. Vi arbeider med Lean, ledelse, involvering og en rekke velprøvde metoder for å få en effektiv operativ drift.

Omstilling og forbedring

Rådgivere

Lars Erik Myhre

Rådgivningsområder: Omstilling og effektivisering, ledelse og organisasjonsutvikling, virksomhetsstyring

Steinar Amundsen

Rådgivningsområder: Strategi, salg og markedsføring samt Omstilling og forbedringsarbeid.

Dag Johansen

Rådgivningsområder: Forbedringsarbeid, Lean og endringsprosesser