top

Lars Kristian Hunn

Lars Kristian Hunn

Lars Kristian Hunn

Rådgivingsområder: forbedring og restrukturering av virksomheter og prosjekter, utvelgelse av ledere, anskaffelser og konkurranser for investeringsprosjekter

Lars har lang fartstid som leder fra industribedrifter og prosjektbaserte virksomheter, med ansvar for å virkeliggjøre strategi, organisasjonsutvikling og transformasjon. I de siste årene har han jobbet som bedriftsrådgiver.

Lars sine arbeidsområder er forbedring og restrukturering av både virksomheter og prosjekter. Herunder transformasjon og innovasjon samt utvelgelse og utvikling av ledere. Han er dessuten spesialist innen det å realisere samspillsprosjekter/ partnering-kontrakter.  Lars bistår både kunder og leverandører innen anskaffelser og konkurranser for å gjennomføre komplekse bygge- og investeringsprosjekter, særskilt i tidligfase.

Han har en Master i Strategisk Innovasjonsledelse fra Universitetet i Oslo og Lederutviklingsprogram fra Handelshögskolan i Stockholm som handlet om partnering/samarbeid i verdikjeder.

Lars bidrar til at folk får til det de har satt seg som ambisjon. Han har en ærlig væremåte som raskt gjør folk trygge i krevende situasjoner. Han får ofte en helt naturlig rolle som personlig mentor for ledere og gir dem gjennomføringskraft og mot til å stå løpet ut.

901 04 774

lars.kristian.hunn@mybright.no

LinkedIn