top
Jon Nordbø

Tore Odden

Tore Odden

Rådgivingsområder: prosjektledelse, forbedringsarbeid, management-for-hire

Tore er senior bedriftsrådgiver og arbeider med ledelse av både større, gjerne kompliserte, og enklere prosjekter. Hans brede erfaringsbakgrunn fra IKT-sektoren kommer til sin rette i så måte. Med erfaring som rådgiver gjennom hele sin karriere, bidrar Tore med grundige og treffsikre analyser i forbedringsarbeidet. Tore har en utpreget omgjengelig og sosial profil, og dette sammen med hans evne til å forstå problemstillinger gjør han til en ettertraktet management-for-hire kandidat.

Tore har en bachelor i informatikk fra Høgskolen i Østfold med spesialisering innen kunstig intelligens. Videre er han Prince2 og ITIL sertifisert innenfor prosjektledelse, er Scrum-master og er sertifisert som engagement manager og service manager. Erfaringsbakgrunnen spenner fra Markus Data AS, Capgemini, Vilje prosjekttjenester og Barco.

Tore er kjent som en innovasjons- og bærekraftsfasilitator og har et spesielt fokus på det grønne skiftet.

481 00 507

tore.odden@mybright.no

LinkedIn