top

Salg og markedsføring

En verden i rask endring som følge av økt digitalisering, økt globalisering og økt konkurranse kan sette mange bedrifter i en situasjon hvor etablerte salgsmodeller ikke lenger gir ønsket resultat. Det er tid for å rette salgsinnsatsen mot de kundene hvor det er mest å hente gjennom å tenke strategisk salg.

Bedriftens markedsføring er avgjørende for hvordan bedriften oppfattes av kunder og omverdenen. Bright Performance’ rådgivere behersker en velprøvd verktøykasse som tilpasses den enkelte virksomhet. Med riktig vekststrategi og god merkevarekommunikasjon legger vi grunnlaget for et godt salg.

Basert på innsikt og analyse, og med kundene i fokus, hjelper vi merkevareeiere med synlighet i de kanalene hvor kundene ønsker å treffe merkevaren/produktene. Tradisjonelle og/eller digitale kanaler – massekommunikasjon og/eller en-til-en. Vi hjelper deg med å ta ut markedspotensialet på en kostnadseffektiv og god måte i tråd med merkevare- og kommunikasjonsstrategien.

Bright Performance’ tilnærming til strategisk salg kan gi betydelige salgsgevinster ved at man systematisk retter sin salgsinnsats mot de kundene hvor det er mest å hente. Herunder ligger også en optimalisering av hvilke salgskanaler man benytter. Med Bright Performance på laget får man vurdert sin salgsfunksjon med friske øyne gjennom en velprøvd metodikk.

testimonials
Mills logo

Stor glede og nytte av samarbeidet med Bright Performance AS

Mills og Agra-konsernet har siden 2015 hatt stor glede og nytte av samarbeidet med Robert Sjøborg og hans kollegaer i Bright Performance AS. De har bistått med å definere og utvikle konsernets egen best practice tilnærming og -verktøy innen FMCG-marketing og B2B-salg, og de har bistått med utmerket design og leveranse av Agra Brand Academy og Agra Sales Academy MPP for Agra-konsernet i tre land. De har i tillegg utført et løpende coaching- og sparring-samarbeid. Denne innsatsen har tydelig bidratt til å øke konsernets kompetanse og konkurransekraft, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

Lars Marius Lauten
Markedsdirektør
Salg og markedsføring

Rådgivere

Portrettbilde av Steinar Amundsen

Steinar Amundsen

Rådgivningsområder: Strategi, salg og markedsføring samt Omstilling og forbedringsarbeid.

Portrettbilde av Tor-Ivar Pettersen

Tor-Ivar Pettersen

Rådgivningsområder: Ledelse, strategi og etablering av nødvendige forbedringsprogrammer.