top

Salg og markedsføring

De aller fleste bedrifter ønsker å selge mer, og raske endringer i markedsforholdene kan gjøre at etablerte salgsmodeller ikke lenger gir den ønskede salgseffekten.

Brights tilnærming til Strategisk Salg kan gi betydelige salgsgevinster ved at man systematisk retter sin salgsinnsats mot de kunder hvor det er mest å hente. Herunder ligger også en optimalisering av hvilke salgskanaler man benytter («omni-channel»). Videre er «verdiskapende salg» et sentralt begrep. Med Bright på laget får man vurdert sin salgsfunksjon med friske øyne og velprøvd metodikk.

Bedriftens markedsføring spiller en helt sentral rolle for hvordan bedriften oppfattes av kunder og omverdenen for øvrig. Brights rådgivere behersker en velprøvd verktøykasse som tilpasses den enkelte situasjon. Dette bidrar til riktig vekststrategi, god merkevarekommunikasjon, og legger grunnlaget for et godt salg.

Basert på innsikt og analyse og med kundene i fokus hjelper vi merkevareeiere med synlighet i de kanalene hvor kundene ønsker å treffe merkevaren/produktene. Tradisjonelle og/eller digitale kanaler – massekommunikasjon og/eller en-til-en. Vi hjelper deg med å ta ut markedspotensialet på en kostnadseffektiv og god måte i tråd med merkevare – og kommunikasjonsstrategien.

Salg og markedsføring

Rådgivere

Steinar Amundsen

Rådgivningsområder: Strategi, salg og markedsføring samt Omstilling og forbedringsarbeid.