top

Når en bedrift opplever vanskelige tider, er det avgjørende å ta aktive valg for å snu situasjonen for å overleve. For mange er det nå krevende tider med markeder, priser, valuta, renter, rammebetingelser og annet som har endret seg dramatisk. Det fører på overaskende kort tid til at resultatene faller kraftig og kassa går tom. Hva gjør du nå da? Når tidligere valg ikke lenger er riktige, når ordinære justeringer er utilstrekkelige og organisasjonen ikke lenger mestrer problemene.

Hva betyr egentlig corporate finance, enterprise value, arbitrasje og batna? De fleste næringer og større yrkesgrupper har egne ord og uttrykk - Presise for avsenderen, men "helt gresk" for utenforstående. I Den lille finansordboken har vi listet opp ord og uttrykk som ofte benyttes i vår bransje, definert i tråd med hvordan forfatteren (Per Jørgen Foss, Bright Performance) oppfatter at begrepene forstås til daglig.

Resultater skapes av mennesker. Gode resultater er avhengig av at flest mulig er drevet av et ønske om å optimalisere dagens drift og prosesser. I selve begrepet «forbedringer» ligger den grunnleggende tanken om at «uansett hvor gode vi er, kan vi alltid bli enda litt bedre».   For å opprettholde tilstrekkelig lønnsomhet, er en bedrift avhengig av å ha rett kompetanse, tydelige prosesser, effektive og motiverende ledere og ansatte som fungerer optimalt.  Enhver form for endring krever at «noen må gjøre noe annet

  Er du daglig leder og skal rekruttere en ny leder inn i ledergruppen din? Da er sannsynligheten stor for at du automatisk begynner å lete etter en leder som har samme evne til å forholde seg til andre personer som deg selv. Samme nettverk, samme humor og samme egenskaper – Kort og godt en som er lik deg selv. Men er dette den beste fremgangsmåten? Her er tre ting å tenke på før du ansetter en ny leder:   Teamanalyse Gjør en analyse av

Strategisk rekruttering av ledere som virkemiddel i omstilling og forbedringsarbeid.   Rekruttering og organisasjonsutvikling er avgjørende for langsiktig vekst i markeder preget av raske teknologiske endringer og mye uro. Ansettelser av nøkkelpersoner og ledere må være forankret i hele organisasjonen. For bedrifter som skal utvikle seg, er daglig leder og ledergruppen den viktigste ressursen for å sikre at selskapets planer gjennomføres og mål oppnås. Å være leder er ikke en permanent post. Selv om ledere kan utvikle seg og beherske ulike lederroller, har alle

Bright Performance er et kjent fagmiljø for bedriftsledere som skal forbedre, utvikle, omstille eller selge bedrifter. Med base i Fredrikstad søker de nå etter flere dyktige rådgivere.