top

Bright Performance er blitt et kjent fagmiljø for bedriftsledere som skal forbedre, utvikle, omstille eller selge bedrifter. Med base i Fredrikstad søker de nå etter flere dyktige rådgivere.   Bright Performance er et rådgivermiljø i Fredrikstad med bred forretningskompetanse. Selskapets rådgivere har lang erfaring med ledelse og bedriftsutvikling, og har spisskompetanse innenfor eierskifte, forbedringsarbeid og krevende omstillinger.  Daglig leder Tore Bossum søker etter flere medarbeidere som vil ha oppgaver og utfordringer på linje med de store rådgivermiljøene i Oslo og Stockholm, men

Å forberede bedriften for salg er krevende, men er også lønnsomt om det gjøres rett. Som regel er det avgjørende å ta grep utenfor det du har tenkt på selv, og enkelte grep kan kreve mye av deg. Vår erfaring med eierskifte og bedriftssalg er at bedriftseiere starter forberedelsene for sent og gjør for lite. Verdien på bedriften kan i liten grad påvirkes når salgsprosessen er i gang, men mye kan gjøres i forkant. Derfor omhandler denne artikkelen hvordan du kan